Visit our new website
Our new website is coming soon - you can view some of the new features by clicking the link. Check back for updates on careers, firearms and explosives licensing, crime prevention advice and more.
Visit our new website
Search Site

Leave page quickly

Więcej informacji na temat organizacji Crimestoppers w języku polskim znajdziesz tutaj, m.in. informacje na temat uslug tłumaczeniowych podczas kontaktu telefonicznego.

Kim są Crimestoppers?

Jesteśmy jedyną organizacją charytatywną pomagającą w poszukiwaniu prezestępców i wykrywaniu prezestępstw. Crimestoppers oferuje anonimowy numer: 0800 555 111, pod który mózna zatelefonować w celu prezekazania informacji o prezestępstwie. Telefonujące osoby nie muszą podawać swojego nazwiska ani źadnych wtasnych danych. Polączenia z tym numerem nie są możliwe do zidentyfikowania. Osobom nie poslugującym się językiem angielskim linia udostępnia anonimowe ustugi tłumaczeniowe.

Prosimy o powiezdzenie nam, co wiesz, a nie kim jesteś.

Pod numer: 0800 555 111 można telefonować przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Crimestoppers dzialają na catym terytorium Zjednoczonego Królestwa.

 Linia telefoniczna Crimestoppers spelnia bezcenną role spotezną. Każdy, kto posiada jakaś wiedzę na temat mających miejsce dziatań prezestępczych, może prezekazać taką informację bez strachu przed poniesieniem za to kary. Wielu prezestępców unika zatrzymania właśnie dzięki ludzkim obawom w tym względzie. Anonimowa linia telefoniczna Crimestoppers daje ludziom możliwość przekazywania informacji o przestępstwach bez pozostawiania w strachu o przyszłe tego konsekwencje.

Każda rozmowa jest traktowana absolutnie anonimowo i odbywa się tak, że nikt oprócz samego telefonującego nie zna jego tożsamości. Wyznaczane bywają także nagrody, wypłacane w sposób nie zagrażjący utracie anonimowości telefonującego.

Podane nam informacje są prezekazywane na ręce policji. Jest to prosta i bezpieczna metoda doprowadzania przestępców przed oblicze prawa, bez powiadamia jakiejkolwiek osoby, od kogo dane informacje pochodzą.

Jeżeli nie mówisz po angielsku lub angielski nie jest Twoim pierwszym językiem, nie stanowi to przeszkody w skontaktowaniu się z Crimestoppers:

  • Wybierz numer: 0800 555 111
  • Połączenie zostanie odebrane przez osobę mówiącą po angielsku. Należy podać jej nazwę języka, którym się posługujesz.
  • Zostaniesz poproszony(a) o zaczekanie na potączenie z tłumaczem. To może potrwać kilka minut i apelujemy o nie odkładanie słuchawki. Usłyszysz powiadomienie w swoim języku z prośbą oczekiwania na dostępność tłumacza.
  • Następuje potączenie z tłumaczem, który zapyta o informację, jaką chcesz przekazać na temat przestępstwa. Prawdopodobnie zostanie Ci zadana pewna ilość pytań. Ma to na celu upewnienie się, że posiadamy wszystkie potrzebne nam dane do wszczęcia dochodzenia na temat przestępstwa, o którym nas powiadomiteś / powiadomitaś lub związanych z nim osób.
  • Korzystanie z usługi tłumaczeniowej nadal zapewnia anonimowość rozmowy.
  • Niekiedy usługa tłumacezeniowa nie jest możliwa do zrealizowania. W takim przypadku, prosimy o zatelefonowanie o innej porze dnia. Często dobrą porą jest wieczór po 22.