Visit our new website
Our new website is coming soon - you can view some of the new features by clicking the link. Check back for updates on careers, firearms and explosives licensing, crime prevention advice and more.
Visit our new website
Search Site

Leave page quickly

Cewch wybodaeth bellach ar Daclo'r Taclau (Crimestoppers) yn y Gymraeg yma, gan gynnwys sut i gael gwasanaeth cyfieithu pan fyddwch yn galw

Cymraeg

Pwy yw Taclo'r Taclau

Y ni yw'r unig elusen sy'n helpu dod o hyd i droseddwyr a datrys troseddau. Mae gan Taclo'r Taclau rif ffôn - 0800 555 111 - y gellwch ei ddefnyddio'n ddienw I roi gwybodaeth ynglŷnầ throseddau. Os byddwch yn ffonio'r rhif hwn, ni fydd raid ichi roi eich enw neu unrhyw wybodaeth bersonol. Nid yw'n bosibl olrhain galwadau I'r rhif hwn. Mae gwasanaeth cyfieithu cyfrinachol ar gael ar y llinell ffôn hon os nad ydych am siarad Saesneg.

Rydym yn gofyn ichi ddweud wrthym yr hyn rydych yn ei wybod, nid pwy rydych chi.

Gellwch ffonio'r rhif - 0800 555 111 - 24 awr y dydd, 7 diwrond yr wythnos. Mae Taclo'r Taclau (Crimestoppers) yn gweithredu ar draws y DU.

Mae' rhiff ffôn yn darparu gwasanaeth cymunedol gwerthfawr, gan alluogi i un sydd â gwybodaeth ynglŷn â gweithredoedd troseddol ei drosglwyddo, heb ofni dial. Mae llawer o droseddwyr yn cymryd mantais o ofn pobl, er mwyn osgoi cael eu harestio. Mae rhiff ffôn dienw Taclo'r Taclau yn galluogi i bobl droslglwyddo gwybodaeth am drosedd heb fyw mewn ofn o'r canlyniadau.

Delir â phob galwad yn gyfan gwbl ddienw, ac felly ni fydd neb yn gwybod pwy yw'r galwr, heblaw amdanoch chi, sef y galwr ei hun. Mae gwobrau ariannol ar gael hefyd, sy'n cael eu talu wrth ddiogelu anhysbysrwydd y galwr.

Mae'r wybodaeth rydych yn ei rhoi inni yn cael throsglwyddo I'r heddlu. Mae'n ffordd syml a diogel o sicrhau bod troseddywr yn cael eu dal, heb I unrhyw un wybod tarddiad yr wybodaeth.

Os nad ydych yn siarad Saesneg, neu os nad yw Saesneg yn iaith gyntaf ichi, gellwch alw rhif Taclo'r Taclau yr un fath:

  • Ffoniwch 0800 555 111.
  • Caiff eich galwad ei ateb gan rywun sy'n siarad Saesneg. Bydd rhaid ichi ddweud wrthyn nhw pa iaith rydych am ei siarad.
  • Byddan nhw wedyn yn gofyn ichi ddal y lein wrth iddynt al war gyfieithydd. Mae'n bosibl y bydd hyn yn cymryd sawl munud, ond peidiwch â ffôn i lawr, os gwelwch yn dda. Byddwch yn clywed neges yn eich iaith chi, sy'n gofyn ichi aros nes y bydd cyfieithydd ar gael.
  • Bydd y cyfieithydd wedyn yn dod i'r lein a gofyn ichi ddweud wrthynt yr wybodaeth yr ydych am ei throsglwyddo yunglŷn â'r trosedd. Mae'n debyg byddant yn gofyn nifer o gwestiynau ichi, er mwyn sicrhau bod gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i ymchwilio'r drosedd neu'r trosseddwyr y byddwch wedi sôn amdanynt.
  • Os byddwch yn defnyddio'r gwasanaeth cyfieithu hwn, bydd eich galwad yn ddinew'r un fath.
  • Weithiaw, dyw cyfieithu ddim ar gael. Yn yr achos hwn, ffoniwch yn ôl rywbryd arall, ar amser gwahanol. Mae galw wedi 10pm yn gallu bod yn llwyddiannus yn aml.